"لحظه ای صبر...ظهور نزدیك است" پیامبر خدا صلی الله علیه وآله فرمودند: هر آینه شادی خداوند از توبه بنده خود بیشتر است تا شادی نازایی که بچه بدست می آورد و گم کرده‌ای که گمشده خود را می‌یابد و تشنه‌ای که به آب می‌رسد. ************** . "َاللّهُمَّ الْعَنْ اَوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آخِرَ تابِعٍ لَهُ عَلى ذلِكَ " ************** "خدایا لعنت کن نخستین ستمگرى را که بزور گرفت حق محمد و آل محمد را و آخرین کسى که او را در این زور و ستم پیروى کرد" ************** "اللهم الرزقنا توفیق الشهادة فی سبیلک تحت رایة ولیک" ************** http://maktab-al-maahdi.mihanblog.com 2020-07-09T11:44:43+01:00 text/html 2013-04-08T12:15:31+01:00 maktab-al-maahdi.mihanblog.com M.H & M.H کلمه‌ای که خاصیت نماز شب را دارد! http://maktab-al-maahdi.mihanblog.com/post/80 <div align="justify"><font size="2"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font><br><div align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA"><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA"><strong><em><font face="Tahoma"><font color="#ff0000">بسم ا... الرحمن الرحیم</font></font></em></strong></span></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><br><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA"><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA"><strong><em></em></strong></span></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA"><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA"><strong><em><font face="Tahoma"><font color="#ff0000"><br></font></font></em></strong></span></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><font size="2"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#3333FF" size="5">کلمه‌ای که خاصیت نماز شب را دارد! </font><br><br>در وصیت پیامبر (ص) به حضرت علی (ع) آمده است:‌ سه چیز باعث پوشاندن گناهان است؛ آشکارا سلام کردن، طعام دادن، خواندن نماز شب در حالی که مردم خوابند.</font></b></font><br><font size="2"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><br><font size="2"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> تبیان در ادامه می‌نویسد: «سلام کردن» یکی از سنت‌های اسلامی است که بسیار مورد تاکید قرار گرفته است. لازم است یک مسلمان این سنت حسنه اسلامی و دینی را زنده نگه دارد اما سلام کردن هم مثل هر کار دیگری آداب و اصول خودش را دارد! این کار که سبب می‌شود میان برادران و خواهران دینی الفت و دوستی شکل بگیرد روش و آدابی دارد که بزرگان دینی آن را به روشنی طرح نموده‌اند تا از مزایای دنیوی و اجر اخروی آن برخوردار شویم و چیزی را از دست ندهیم ولو به قدر یک سر سوزن!</font></b></font><font size="2"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></b></font></div> text/html 2013-02-11T12:49:35+01:00 maktab-al-maahdi.mihanblog.com M.H & M.H چرا خدا ما را امتحان می کند؟ http://maktab-al-maahdi.mihanblog.com/post/79 <div align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA"><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA"><strong><em><font face="Tahoma"><font color="#ff0000">بسم ا... الرحمن الرحیم</font></font></em></strong></span></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><br><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA"><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA"><strong><em></em></strong></span></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA"><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA"><strong><em><font face="Tahoma"><font color="#ff0000"><br></font></font></em></strong></span></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><font color="#3333FF"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="5">چرا خدا ما را امتحان می کند؟ <br></font></b></font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4">یکی از اموری که سبب تکمیل و تهذیب نفس و تصفیه اخلاق و تهییج قوا و نیروهای نهفته وجود انسان می شود و در حکم نیروی محرکه دستگاه موجود انسان است، شداید و سختیها و مصیبتها است. در آیات قرآن و روایات زیاد این مضمون به چشم می خورد که خداوند فلان پیغمبر یا فلان بنده صالح دیگر را در معرض بلاها و شداید قرار دارد، یا این مضمون که خداوند شداید و بلاها را مخصوصا متوجه کسانی می کند که مورد لطف و رحمت خاصه او هستند یا این مضمون که شداید و سختیها تحفه های الهی است. <br><br></font> text/html 2013-02-11T11:25:39+01:00 maktab-al-maahdi.mihanblog.com M.H & M.H راه لذت در نماز http://maktab-al-maahdi.mihanblog.com/post/78 <br><div align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA"><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA"><strong><em><font face="Tahoma"><font color="#ff0000">بسم ا... الرحمن الرحیم</font></font></em></strong></span></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><br><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA"><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA"><strong><em></em></strong></span></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA"><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA"><strong><em><font face="Tahoma"><font color="#ff0000"><br></font></font></em></strong></span></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><font color="#3333FF"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="5">راه لذت در نماز</font></b></font><br><br><br>ب<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4">ه گزارش شیعه آنلاین به نقل از مهر، احساس لذت در نماز، یک سری مقدمات خارج از نماز دارد و یک سری مقدمات در خود نماز، آنچه پیش از نماز و در خارج از نماز باید مورد ملاحظه باشد و عمل بشود این است که انسان گناه نکند و قلب را سیاه و دل را تیره نکند.<br> </font><br><br><br><img src="http://uplod.ir/osqse50ioll5/0012.jpg.htm" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"> text/html 2012-11-20T11:20:41+01:00 maktab-al-maahdi.mihanblog.com M.H & M.H اینفوگرافی/مسیر حرکت کاروان عاشورایی http://maktab-al-maahdi.mihanblog.com/post/77 <div align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA"><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA"><strong><em><font face="Tahoma"><font color="#ff0000">بسم ا... الرحمن الرحیم<br><br></font></font></em></strong></span></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><div align="right"><font color="#3333FF"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="5">اینفوگرافی/مسیر حرکت کاروان عاشورایی<br></font></b></font><br><br><br><div align="center"><img src="http://www.img4up.com/up2/20867293294502286831.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="334" hspace="0" vspace="0" width="478"></div><div align="justify"><font color="#009900" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4">گروهی از اهل کوفه در این منزلگاه خیمه زده بودند. حضرت از آنها پرسید: آیا به یاری من می ایید؟ بعضی گفتند: دل ما رضایت به مرگ نمی دهد و بعضی دیگرگفتند: ما زنان و فرزندان زیادی داریم. مال بسیاری از مردم نزد ماست و خبر از سرنوشت این جنگ نداریم، لذا از یاری تو معذوریم.</font><font color="#009900"><br></font></div><br><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="5">15 رجب 60 هجری:مرگ معاویه در شام و نشستن یزید به جای پدر. </font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="5"><font color="#808080">28 رجب 60:رسیدن نامه یزید به والی مدینه مبنی بر بیعت گرفتن از حسین «ع »ودیگران. </font></font><br></div></div></div> text/html 2012-11-19T11:31:59+01:00 maktab-al-maahdi.mihanblog.com M.H & M.H روایات اهل بیت درباره ثواب گریه در عزای سیدالشهداء (عیله السلام) http://maktab-al-maahdi.mihanblog.com/post/76 <div align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA"><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA"><strong><em><font face="Tahoma"><font color="#ff0000">بسم ا... الرحمن الرحیم<br><br></font></font></em></strong></span></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font><div align="right"><font class="text4"><font class="text4"><font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA"><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA"><strong><em><font face="Tahoma"><font color="#ff0000"><font color="#3333FF" size="4">روایات اهل بیت درباره ثواب گریه در عزای سیدالشهداء (عیله السلام)</font> </font></font></em></strong></span></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font><br><br><div align="center"><img src="http://www.img4up.com/up2/41756077793836322742.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="352" hspace="0" vspace="0" width="497"><br></div><br><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">&nbsp;اشک و عشق، سوز دل عشاقی است که در مسیر وصال به مراد خود سر از پا نشناسند و چشمه های بهشت ازچشمانشان می چکد اینان در فراق امام مظلوم خود لباس ماتم بر تن می کنند سرشک غم و اندوه عجب حکایت غریبی است که آنگاه از جان برمی آید و بر دامن می نشیند. </font></div><br><font class="text4"><font class="text4"><font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA"><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA"><strong><em></em></strong></span></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div></div> text/html 2012-10-03T13:44:38+01:00 maktab-al-maahdi.mihanblog.com M.H & M.H فواید نماز شب http://maktab-al-maahdi.mihanblog.com/post/75 <h1 style="line-height: 25px; margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="center">&nbsp; <font style="font-size: 11pt" face="Tahoma"></font><font color="#FF0000" size="5"><strong><em>بسم ا... الرحمن الرحیم</em></strong></font><font size="4"><strong><em><font style="COLOR: rgb(255,0,0)"><br></font></em></strong></font></h1><font class="text4"><font color="#009900" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><em><strong></strong></em></font><font style="color: rgb(51, 51, 255); font-style: italic;" size="5"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;">فواید نماز شب</span></font></font><br><br><div align="center"><img src="http://www.img4up.com/up2/87986682147731976270.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br> <p style="line-height: 25px; margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="right"> <font style="font-size: 11pt" color="#FFFFFF" face="Tahoma">1) <a title="باعث خشنودی خدا و دوستی ملائكه است." href="http://namazeshab.ir" class="auto-style4"> <span class="auto-style2">باعث خشنودی خدا و دوستی ملائكه است.</span></a><br> 2) <a title="باعث مباهات خداوند بر فرشتگان است." href="http://namazeshab.ir" class="auto-style4"> <span class="auto-style2">باعث مباهات خداوند بر فرشتگان است.</span></a><br> <a title="نماز شب، نمازگزار را از عذاب قبر ایمن می‌كند و برات آزادی از آتش جهنم است" href="http://namazeshab.ir" class="auto-style4"><span class="auto-style2"></span></a></font></p><p style="line-height: 25px; margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="right">&nbsp;</p> text/html 2012-10-03T13:01:31+01:00 maktab-al-maahdi.mihanblog.com M.H & M.H راه های دوری از شیطان http://maktab-al-maahdi.mihanblog.com/post/74 <div align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA"><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA"><strong><em><font face="Tahoma"><font color="#ff0000">بسم ا... الرحمن الرحیم<br><br></font></font></em></strong></span></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font><div align="right"><font class="text4"><font size="5"><span style="font-size: 12pt; font-weight: bold;" lang="AR-SA"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-style: italic;"><font size="4">شیطان</font> <font size="4">(لعنت الله)</font></span></span></font><font style="font-weight: bold; font-style: italic; color: rgb(255, 0, 0);" size="1"><span style="font-size: 24pt;" lang="AR-SA">؛<font size="4">دشمن فرزندان آدم</font></span></font></font><br><font color="#993399" size="5"><i><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">راه های دوری از شیطان</font></b></i></font><br><br><br><div align="center"><img src="http://www.img4up.com/up2/97089389226420139729.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="363" hspace="0" vspace="0" width="372"><br></div><font size="3"><i><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font color="#33CC00"><br>پیامبر اعظم الهی حضرت محمد صلی الل</font></b></font></i></font><font size="3"><i><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font color="#33CC00">ه علیه و آله وسلم </font></b>فرموده اند:<br></font></i></font><br><font size="3"><i><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">«اَلا اُخْبِرُكُمْ بِشَىْ‏ءٍ اِنْ اَنـْتُمْ فَعَلْتُموهُ تَباعَدَ الشَّیْطانُ مِنْـكُمْ كَما تَباعَدَ الْمَشْرِقُ مِنَ الْمَغْرِبِ؟ قالوا: بَلى، قالَ: اَلصَّوْمُ یُسَوِّدُ وَجْهَهُ وَ الصَّدَقَةُ تَـكْسِرُ ظَهْرَهُ وَ الْحُبُّ فِى اللّه‏ِ وَ الْمُوازَرَةُ عَلَى الْعَمَلِ الصّالِحِ یَقْطَعانِ دابِرَهُ وَ الاِْسْتِغْفارُ یَقْطَعُ وَ تینَهُ »<br><br>آیا شما را از چیزى خبر ندهم كه اگر به آن عمل كنید، <b><font color="#FF0000">شیطان </font></b>از شما دور شود، چندان كه مشرق از مغرب دور است؟&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br>عرض كردند: چرا؟<br><br>&nbsp;فرمودند: روزه روى شیطان را سیاه مى‏كند، صدقه پشت او را مى‏شكند، دوست داشتن براى خدا و همیارى در كار نیك، ریشه او را مى‏كند و استغفار شاهرگش را میزند. </font></i></font><br><br>منبع:به گزارش «شیعه نیوز» به نقل از باشگاه خبرنگاران، وبلاگ عاشقان ولایت <br><br><div align="left"><font class="text4"><font class="text4" size="3"><font class="text4"><font style="font-weight: bold; font-style: italic;" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="5"><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; color: rgb(204, 51, 204); font-family: 'Times New Roman','serif';" lang="AR-SA">با التماس دعا و صلوات بر محمد و آل محمد</span></font><font style="font-weight: bold; font-style: italic;" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="5"><font size="4"><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; color: rgb(204, 51, 204); font-family: 'Times New Roman','serif';" lang="AR-SA"></span></font></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img style="width: 42px; height: 42px;" src="http://maktab-al-maahdi.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font></font></font></font><br></div><br></div></div> text/html 2012-07-04T04:32:23+01:00 maktab-al-maahdi.mihanblog.com M.H & M.H به امید روزی که همه خبرهای جهان این باشد: *مهدی فاطمه آمد* http://maktab-al-maahdi.mihanblog.com/post/73 <div style="text-align: center; color: rgb(0, 153, 0);"><font style="color: rgb(51, 51, 255);" size="6"><span style="font-weight: bold; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></font><font class="text4"><font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA"><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA"><strong><em><font face="Tahoma"><font color="#ff0000">بسم ا... الرحمن الرحیم<br></font></font></em></strong></span></span></font></font></font></font></font></font></font></font><font style="color: rgb(51, 51, 255);" size="4"><span style="font-weight: bold; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">به امید روزی که همه خبرهای جهان این باشد:</span></font><img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhSAA5APYnAAEBAQ8PAB8fABAQEC8TEy8vAD8/AD8/ECAgID8/IDAwMD8/ME8fH18mJn8zM09PAF9fAG9vAH9/AEBAQFBQUF9fUGBgYHBwcI85Ob9MTM9SUt9ZWe9fX/9mZgCwO4+PAJ+fAK+vAL+/AM/PAN/fAO/vAP//AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACH/C05FVFNDQVBFMi4wAwEAAAAh+QQJCgB/ACwAAAAASAA5AAAH/4B/goOEhYaHiImKi4yNjo+QkZKTlJWWl5iZmpucnZ6foKGio6ShHqWiHqeon6qsnKqxsa+asrSbtrd/q5Suu7q7vJLCwqy+wJWyuYnFis2gy87Ph8eps4zV0qS+q8/K14bf2bCEp+OC0YjppefB7eXg2+Lw6IvctOvE5YX6xvHY0/B1g/TulYcJgwImnIfsj4KHBP8BQzBM4i0FAzBSbKRqwK+GHiMNOBVS4SiEkxT8CTkg5C2Xgya0nInSEIKMNXXBVBAhQogRJkyUGBFhYyGYEwch+FCiwAAAH0yIEDFChNFBSJNOYBpBgIkQH0I8HSBhRM6VDQkNWBC0BImgcJRNfDAgVW1atSBMSCgRt++IEgsEZW04QUQIAAMMRAAxtfEDEyQMOLxbqDAJAJgzay5QosSHwWkLm9BMGkCEoBIoGxpwWkDpzCKCXlUtCIGJBwQycOjAoQFmCEFBqKRNaMJjABo6KN8AALjQ2cT/TAD+NDNdoQWiH5pQoK9UCMO1H1IgwIB5xOLTq1/Pvr379/DjMwoEACH5BAkKAH8ALBsAAgAlACcAAAf/gH+Cg4SFhoeCHoiLjIseio2RjY+SlYWPmJiWm5mRkJuJmpOflpR/pIimnISog5mdh62coqmylbC1oK6Qsq+0t6y1qrqev8SOvMeewY0DgxPKjdB/CNHNf9PWjAPcztqH3t+L4YQKCBMPCgMKoKTkggMSJCIkJiYh5qXuhAgjJQIBANSzB6GapGHZBnwoIUGCCRAgQkhYCCFbLF+QEAxA8GGAvY8mIBgYEKGEQXgXh8ErMWAgSBMkApiIQMgbt10q/xQwUeDBiJcmRngUYfEcq2Q16xUAAEBABJcwF5LrdpOUu3pMswJ40FBCAAMmplpqaUKr2aYlTA5yZstQSxJnZbWCMCGC3R9vOcGRIEEgg18HWneakNBtl6S3ADh0WIyBaYASJtSG8rVtLwQGGxZrABDgp4kPFk8ZQ/QWglYBA0ecxNm20NsSHyZ+BPFOdCJLAFqCEMFbQoHVrphVGjBhAFPgugIBACH5BAkKAH8ALBsACwAlACYAAAf/gH+Cg4SFhoeCHoiLjIseio2RjY+SlYWPmJiWm5mbnp2VkKGQopGUoYSljKeekpmgrZOah6qxsJe1nKSIrLapqa+9sbyzw7LCxoanuYgTnL+SCtLJkQjUkQoD2daWA5XenuDgyoTOsQp/4uN/rOuCEwPx8eaGCNr0g+2EChERISMmTJQYEYFbIXfBHhlE8KFEgQEAPpgQIWKECIOD3CUqZm1CwwgCTIT4EALiAAkj8KWjVSzdgoAlSAScaeKDgYmENLLblRGECQklaAodUWKBIJ3soP2ZICIEgAEGIoCgSPWBCRIG/qDLJ4kpCQBgw4otUKLEB4TMyokwIbYtgAgBTiUoS5sRrgC3YdeaMJiQLgITDwhk4NCBQwOwEAKC2JqvZTOrADR0mLwBQGKBGDciOzQhMcSwNwUWmJuo0oQCQidCYKw0aSUFAgzIfkotEAAh+QQJCgB/ACwOABUAMwAjAAAH/4B/goOEhYaHiIgeiYyNjoqLj5KThh6RlJiNlpubmZ6Qlp+ilZ2jpqF/l6afqqqrrquiqLGjs5W0jJycpLi5pby9oK66v8GpkbDHtsaphLC7zJKoydGHrdXY2cEJ3N0Jsp4JCAgfIubnEgoKmcuOEwkjJvLz9CEIjPeF7fgRJSYhBgyEMFECgoEHH0yQ+IZowCBitvIVUiBBHokBEiREMAHigUYAJUCUYGjIobNSCAY4NFkIgYkII0qIoEevYgIRJSa0VDkgpSBog1QeqmhgJs2jAuKJ69kzFctjPwut5MlzY9GjNEMEkGeAlNBmDwdJNLTxwwOs80gEACFvnT5qhFDGGkLgr0ABCUblhZBgYABbEyNYQoTbaAIEeSAiDADAGMDdvwTdntxHCcEDf2jTFrBW7NOEAf3QFnz6EBmtCQgghDgnIgSEAImu4ZpAuzatQAAh+QQJCgB/ACwVAB8ALgAZAAAH/4B/goOEhYaHiH8eiYyNjoMei4+TlIqSlZiGkZubmZ6QnZ+inKKfkYKXo5WpqZ6tpY4XFrMWF6SasIMXEiK9vSAHE4mnsBUlJsjIIiQmIQqIxKIIIiYPABAmEQAADyQiFISct5gIISYk3RImHyIlBSIREQiF45kHEurJ+iPuIgcX4UJluhACn76DJQBkswAKlScEFER8iHBQH7BmFOYpCgcN0bwJIkYEOFbR3QcTIoRpfBRtkEYKIKoF+ECyhAgQAQQgiyDsz8pGLX0SwlYCwrajR0cgE+ASqDhiP/9QM2EUKYCYJiT0FOpoHIKvhCooNYFzm4CpHwA0/RqVXqh5cCEJWciH0MBWjW3dOmx6aAE7XxACeATK0ZGFCYgpAMw1KBAAIfkECQoAfwAsDgApACQADwAAB9OAf4KDhIWDCYiJCYaMjYUJCAgfIpSVEgoKjpqDEwkjJqChoiEIm44IESUmIQYGISYlEAYPHyYki6eMChKgJAMSEhEmIA/BACUgJQkDzAN/CMx/zoYIJhEjJSKiorwJIsqD09LihLwG2tvpAp+40uHjzczC5+nbIQGg7dOljcIfD/VCkQgAAhS0aM80IVBVoIAEdKBCSDAwoKCJEeRMTYAACkSEAQBCAnBoEVYmU4UQPFAVUGABlIwmDEgVMFZGmIQmIIAQopKIEBAC4EQ5oajRTYEAACH5BAkKAH8ALAkACQAoACgAAAf/gH+Cg4R/HoWIiYqLgx6HjJCRhI6SlYqOmJiWm42anJ+Zn6CClKKkkI+npqWmm6yTlqmXmZ6Gsoyvi6GTt7q9ibu0tYXCuaqPrLu4w7yGsKTMwNHQuNTVtrzCiLK33M/Zv6jhs8aR5brW5sXmgxPj0ueKCvOcypYI9X8D8YUIAwr/YgkaYIggJ4OQBhgkqMDUhEoTAOJLNEGhxYeFEErSOAhBhBElTJgYESJChIaDOCZEhEDECBEiTHwAMKBAiQ8T/+TcWGjCCAkDaIb4EMKEgAg3H+6spDGmgQ8io5ogEdLEApVMBS0oMUKq1xISTIDAWqmhARImHsBcCyKCgaAhYURgNDXgQ4kSBQDo3cuXhNxWgsKaiMC3MAATfwEjECnC8F4Bg8laUgBCJAS9DTh04JCBwAMTS00hqHp5Q4fTGg4/mAv4j02RBvgOMAGBdes/CiDE9FrA9u2BAAwIF4ByUSAAIfkECQoAfwAsCAACACUAJwAAB/+Af4KDHoOGh4iJioIehYuPkIaNkZSJjZeXlZqMmZubmJ6EkY6TnqWLjoyhp6GqlpidpqmvrLKPoLKws6J/tZW4iLO7v7GtkKTDxofCys2KE4MDzo8IgtDTi9DS2IgD3tvci+C9ngoDCg8TCAqJ4L6L6yEmJiQiJBLjgu7JiQgQ8/QABBBQYkS1aL108bMGocQHCSFAgDAhQYJDcNcSvhuHoESEAQb+AZw34AOCAQc5nfKmz1AEEwFIjARIYkCJfOQSGlK3U4SJASNmmhjxoICJAssk/fnGMppDmTQjCAAAwGhNTeMGmDAQoKKEB1TDAqCHU1EhcB1LTBXLliylUttfFPgEwZYtiaujUn2TMK+AWAcZAhO4W5aQwkEdTZQIQBVDh8ccABDOW2vCh3kjGGt4vIEBhMnHiglCEJTeWqqf8R7j1G3ivIcfSoBezesQggISROgGURNAuNFUB0woHAgAIfkECQoAfwAsCAACACUAJwAAB/+Af4KDHoOGh4iJioIehYuPkIaNkZSJjZeXlZqMmZubmJ6EkY6TnqWLjoyhp6GqlpidpqmvrLKPoLKws6J/tZW4iLO7v7GtkKTDxofCys2KE4MDzo8IgtDTi9DS2IgD3tvci+C9ngoDCg8TCAqJ4L6L6yEmJiQiJBLjgu7JiQgQ8/QABBBQYkS1aL108bMGocQHCSFAgDAhQYJDcNcSvhuHoESEAQb+AZw34AOCAQc5nfKmz1AEEwFIjARIYkCJfOQSGlK3U4SJASNmmhjxoICJAssk/fnGMppDmTQjCAAAwGhNTeMGmDAQoKKEB1TDAqCHU1EhcB1LTBXLliylUttfFPgEwZYtiaujUn2TMK+AWAcZAhO4W5aQwkEdTZQIQBVDh8ccABDOW2vCh3kjGGt4vIEBhMnHiglCEJTeWqqf8R7j1G3ivIcfSoBezesQggISROgGURNAuNFUB0woHAgAIfkECQoAfwAsBwAVADMAIwAAB/+Af4KDHoOGh4iJiouJHoWMkJGSgo6Tlpd/jpqamJ2Mm56hiqCipYSUj6ahqZmqrp2sr56VspCxhrS1o7ebpLq4t6i5v5m9w8XHxL64qMTAyazBtY/Jzo3M1tna262hCd/gCaLVkAoKEiLp6h8ICOKYyQiMCCEm9vf4IwkTk8a5A4sSkDDx4YEBCCVMhDBgoF6JCPL6cTIEMFGCEiBKAIgg4QEIExwlDBhoQoKCRBGfPRqAYIDLlIImlBCRoCQ+fCJKjIhgAuYggC8pNftZqKXRmiME3FxqQoSBkolcYhP6x2WypyYC1GN6zylIl2ClVoyUTIE9EAFIcn3wAeQin4dQ/KUaMOLsAAMSttoTIaFAARMl4BoSrBKRgoRn+wJYDGBAhI8mIPAbN/FQAbVcAT8gbIlasAEIuT4cMHncVEQBIIRQJyIEBASlucWcQJu2p0AAIfkECQoAfwAsBQAfAC4AGQAAB/+Af4KDgh6Eh4iJiouHHoaMkJGMjpKVlY6YmJabi5mcn4meoKOFhY+knKd/qpGsqJ+ur42hmBcWtxYXsoOUihMHICLCwhK6sr2ICiEmJCImz88lFaSZooIUIiQPAAARJhAADyYiCKjWgggRESIFJSIfJhLaJCYh5aPnFwfsJSPQ//EkHKBmapAFbwBKAPwnQUIIY4pirSL0CAGFZcAWQovwQQSFe4iQRSo3wdmHdhpLBBghYsIfkBQlIro3wZsJAQGCKTRR4kMAcSAooONVTWQikAKejeDGlCkEhRAIwTy3COQECc9ANOUG4ZmIQ1M1VUVQDiQAeOMEcMupdNogsiAnHxmdOVTQBAM7AUqwIPWlX1Uy6yIKAGHYuwWKYO76c4HChMd8IQUCACH5BAkKAH8ALA4AKQAkAA8AAAfTgH+Cg4SFgwmIiQmGjI2FCQgIHyKUlRIKCo6agxMJIyagoaIhCJuOCBElJiEGBiEmJRAGDx8mJIunjAoSoCQDEhIRJiAPwQAlICUJA8wDfwjMf86GCCYRIyUioqK8CSLKg9PS4oS8Btrb6QKfuNLh483Mwufp2yEBoO3TpY3CHw/1QpEIAAIUtGjPNCFQVaCABHSgQkgwMKCgiRHkTE2AAApEhAEAQgJwaBFWJlOFEDxQFVBgAZSMJgxIFTBWRpiEJiCAEKKSiBAQAuBEOaGo0U2BAAAh/j5BbmltYXRpb24gYnkgQ2FtaWxsYSBFcmlrc3Nvbg0Kd2Vic2l0ZTogd3d3Lm1pbGxhbi5uZXQBVVNTUENNVAA7" alt=""><font style="color: rgb(51, 51, 255);" size="4"><span style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></span></font><font size="4"><br> </font></div><p style="color: rgb(255, 0, 0); text-align: center;"><font style="color: rgb(0, 153, 0);" size="4"><strong><em>*مهدی فاطمه آمد*</em></strong></font><img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhSAA5APYnAAEBAQ8PAB8fABAQEC8TEy8vAD8/AD8/ECAgID8/IDAwMD8/ME8fH18mJn8zM09PAF9fAG9vAH9/AEBAQFBQUF9fUGBgYHBwcI85Ob9MTM9SUt9ZWe9fX/9mZgCwO4+PAJ+fAK+vAL+/AM/PAN/fAO/vAP//AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACH/C05FVFNDQVBFMi4wAwEAAAAh+QQJCgB/ACwAAAAASAA5AAAH/4B/goOEhYaHiImKi4yNjo+QkZKTlJWWl5iZmpucnZ6foKGio6ShHqWiHqeon6qsnKqxsa+asrSbtrd/q5Suu7q7vJLCwqy+wJWyuYnFis2gy87Ph8eps4zV0qS+q8/K14bf2bCEp+OC0YjppefB7eXg2+Lw6IvctOvE5YX6xvHY0/B1g/TulYcJgwImnIfsj4KHBP8BQzBM4i0FAzBSbKRqwK+GHiMNOBVS4SiEkxT8CTkg5C2Xgya0nInSEIKMNXXBVBAhQogRJkyUGBFhYyGYEwch+FCiwAAAH0yIEDFChNFBSJNOYBpBgIkQH0I8HSBhRM6VDQkNWBC0BImgcJRNfDAgVW1atSBMSCgRt++IEgsEZW04QUQIAAMMRAAxtfEDEyQMOLxbqDAJAJgzay5QosSHwWkLm9BMGkCEoBIoGxpwWkDpzCKCXlUtCIGJBwQycOjAoQFmCEFBqKRNaMJjABo6KN8AALjQ2cT/TAD+NDNdoQWiH5pQoK9UCMO1H1IgwIB5xOLTq1/Pvr379/DjMwoEACH5BAkKAH8ALBsAAgAlACcAAAf/gH+Cg4SFhoeCHoiLjIseio2RjY+SlYWPmJiWm5mRkJuJmpOflpR/pIimnISog5mdh62coqmylbC1oK6Qsq+0t6y1qrqev8SOvMeewY0DgxPKjdB/CNHNf9PWjAPcztqH3t+L4YQKCBMPCgMKoKTkggMSJCIkJiYh5qXuhAgjJQIBANSzB6GapGHZBnwoIUGCCRAgQkhYCCFbLF+QEAxA8GGAvY8mIBgYEKGEQXgXh8ErMWAgSBMkApiIQMgbt10q/xQwUeDBiJcmRngUYfEcq2Q16xUAAEBABJcwF5LrdpOUu3pMswJ40FBCAAMmplpqaUKr2aYlTA5yZstQSxJnZbWCMCGC3R9vOcGRIEEgg18HWneakNBtl6S3ADh0WIyBaYASJtSG8rVtLwQGGxZrABDgp4kPFk8ZQ/QWglYBA0ecxNm20NsSHyZ+BPFOdCJLAFqCEMFbQoHVrphVGjBhAFPgugIBACH5BAkKAH8ALBsACwAlACYAAAf/gH+Cg4SFhoeCHoiLjIseio2RjY+SlYWPmJiWm5mbnp2VkKGQopGUoYSljKeekpmgrZOah6qxsJe1nKSIrLapqa+9sbyzw7LCxoanuYgTnL+SCtLJkQjUkQoD2daWA5XenuDgyoTOsQp/4uN/rOuCEwPx8eaGCNr0g+2EChERISMmTJQYEYFbIXfBHhlE8KFEgQEAPpgQIWKECIOD3CUqZm1CwwgCTIT4EALiAAkj8KWjVSzdgoAlSAScaeKDgYmENLLblRGECQklaAodUWKBIJ3soP2ZICIEgAEGIoCgSPWBCRIG/qDLJ4kpCQBgw4otUKLEB4TMyokwIbYtgAgBTiUoS5sRrgC3YdeaMJiQLgITDwhk4NCBQwOwEAKC2JqvZTOrADR0mLwBQGKBGDciOzQhMcSwNwUWmJuo0oQCQidCYKw0aSUFAgzIfkotEAAh+QQJCgB/ACwOABUAMwAjAAAH/4B/goOEhYaHiIgeiYyNjoqLj5KThh6RlJiNlpubmZ6Qlp+ilZ2jpqF/l6afqqqrrquiqLGjs5W0jJycpLi5pby9oK66v8GpkbDHtsaphLC7zJKoydGHrdXY2cEJ3N0Jsp4JCAgfIubnEgoKmcuOEwkjJvLz9CEIjPeF7fgRJSYhBgyEMFECgoEHH0yQ+IZowCBitvIVUiBBHokBEiREMAHigUYAJUCUYGjIobNSCAY4NFkIgYkII0qIoEevYgIRJSa0VDkgpSBog1QeqmhgJs2jAuKJ69kzFctjPwut5MlzY9GjNEMEkGeAlNBmDwdJNLTxwwOs80gEACFvnT5qhFDGGkLgr0ABCUblhZBgYABbEyNYQoTbaAIEeSAiDADAGMDdvwTdntxHCcEDf2jTFrBW7NOEAf3QFnz6EBmtCQgghDgnIgSEAImu4ZpAuzatQAAh+QQJCgB/ACwVAB8ALgAZAAAH/4B/goOEhYaHiH8eiYyNjoMei4+TlIqSlZiGkZubmZ6QnZ+inKKfkYKXo5WpqZ6tpY4XFrMWF6SasIMXEiK9vSAHE4mnsBUlJsjIIiQmIQqIxKIIIiYPABAmEQAADyQiFISct5gIISYk3RImHyIlBSIREQiF45kHEurJ+iPuIgcX4UJluhACn76DJQBkswAKlScEFER8iHBQH7BmFOYpCgcN0bwJIkYEOFbR3QcTIoRpfBRtkEYKIKoF+ECyhAgQAQQgiyDsz8pGLX0SwlYCwrajR0cgE+ASqDhiP/9QM2EUKYCYJiT0FOpoHIKvhCooNYFzm4CpHwA0/RqVXqh5cCEJWciH0MBWjW3dOmx6aAE7XxACeATK0ZGFCYgpAMw1KBAAIfkECQoAfwAsDgApACQADwAAB9OAf4KDhIWDCYiJCYaMjYUJCAgfIpSVEgoKjpqDEwkjJqChoiEIm44IESUmIQYGISYlEAYPHyYki6eMChKgJAMSEhEmIA/BACUgJQkDzAN/CMx/zoYIJhEjJSKiorwJIsqD09LihLwG2tvpAp+40uHjzczC5+nbIQGg7dOljcIfD/VCkQgAAhS0aM80IVBVoIAEdKBCSDAwoKCJEeRMTYAACkSEAQBCAnBoEVYmU4UQPFAVUGABlIwmDEgVMFZGmIQmIIAQopKIEBAC4EQ5oajRTYEAACH5BAkKAH8ALAkACQAoACgAAAf/gH+Cg4R/HoWIiYqLgx6HjJCRhI6SlYqOmJiWm42anJ+Zn6CClKKkkI+npqWmm6yTlqmXmZ6Gsoyvi6GTt7q9ibu0tYXCuaqPrLu4w7yGsKTMwNHQuNTVtrzCiLK33M/Zv6jhs8aR5brW5sXmgxPj0ueKCvOcypYI9X8D8YUIAwr/YgkaYIggJ4OQBhgkqMDUhEoTAOJLNEGhxYeFEErSOAhBhBElTJgYESJChIaDOCZEhEDECBEiTHwAMKBAiQ8T/+TcWGjCCAkDaIb4EMKEgAg3H+6spDGmgQ8io5ogEdLEApVMBS0oMUKq1xISTIDAWqmhARImHsBcCyKCgaAhYURgNDXgQ4kSBQDo3cuXhNxWgsKaiMC3MAATfwEjECnC8F4Bg8laUgBCJAS9DTh04JCBwAMTS00hqHp5Q4fTGg4/mAv4j02RBvgOMAGBdes/CiDE9FrA9u2BAAwIF4ByUSAAIfkECQoAfwAsCAACACUAJwAAB/+Af4KDHoOGh4iJioIehYuPkIaNkZSJjZeXlZqMmZubmJ6EkY6TnqWLjoyhp6GqlpidpqmvrLKPoLKws6J/tZW4iLO7v7GtkKTDxofCys2KE4MDzo8IgtDTi9DS2IgD3tvci+C9ngoDCg8TCAqJ4L6L6yEmJiQiJBLjgu7JiQgQ8/QABBBQYkS1aL108bMGocQHCSFAgDAhQYJDcNcSvhuHoESEAQb+AZw34AOCAQc5nfKmz1AEEwFIjARIYkCJfOQSGlK3U4SJASNmmhjxoICJAssk/fnGMppDmTQjCAAAwGhNTeMGmDAQoKKEB1TDAqCHU1EhcB1LTBXLliylUttfFPgEwZYtiaujUn2TMK+AWAcZAhO4W5aQwkEdTZQIQBVDh8ccABDOW2vCh3kjGGt4vIEBhMnHiglCEJTeWqqf8R7j1G3ivIcfSoBezesQggISROgGURNAuNFUB0woHAgAIfkECQoAfwAsCAACACUAJwAAB/+Af4KDHoOGh4iJioIehYuPkIaNkZSJjZeXlZqMmZubmJ6EkY6TnqWLjoyhp6GqlpidpqmvrLKPoLKws6J/tZW4iLO7v7GtkKTDxofCys2KE4MDzo8IgtDTi9DS2IgD3tvci+C9ngoDCg8TCAqJ4L6L6yEmJiQiJBLjgu7JiQgQ8/QABBBQYkS1aL108bMGocQHCSFAgDAhQYJDcNcSvhuHoESEAQb+AZw34AOCAQc5nfKmz1AEEwFIjARIYkCJfOQSGlK3U4SJASNmmhjxoICJAssk/fnGMppDmTQjCAAAwGhNTeMGmDAQoKKEB1TDAqCHU1EhcB1LTBXLliylUttfFPgEwZYtiaujUn2TMK+AWAcZAhO4W5aQwkEdTZQIQBVDh8ccABDOW2vCh3kjGGt4vIEBhMnHiglCEJTeWqqf8R7j1G3ivIcfSoBezesQggISROgGURNAuNFUB0woHAgAIfkECQoAfwAsBwAVADMAIwAAB/+Af4KDHoOGh4iJiouJHoWMkJGSgo6Tlpd/jpqamJ2Mm56hiqCipYSUj6ahqZmqrp2sr56VspCxhrS1o7ebpLq4t6i5v5m9w8XHxL64qMTAyazBtY/Jzo3M1tna262hCd/gCaLVkAoKEiLp6h8ICOKYyQiMCCEm9vf4IwkTk8a5A4sSkDDx4YEBCCVMhDBgoF6JCPL6cTIEMFGCEiBKAIgg4QEIExwlDBhoQoKCRBGfPRqAYIDLlIImlBCRoCQ+fCJKjIhgAuYggC8pNftZqKXRmiME3FxqQoSBkolcYhP6x2WypyYC1GN6zylIl2ClVoyUTIE9EAFIcn3wAeQin4dQ/KUaMOLsAAMSttoTIaFAARMl4BoSrBKRgoRn+wJYDGBAhI8mIPAbN/FQAbVcAT8gbIlasAEIuT4cMHncVEQBIIRQJyIEBASlucWcQJu2p0AAIfkECQoAfwAsBQAfAC4AGQAAB/+Af4KDgh6Eh4iJiouHHoaMkJGMjpKVlY6YmJabi5mcn4meoKOFhY+knKd/qpGsqJ+ur42hmBcWtxYXsoOUihMHICLCwhK6sr2ICiEmJCImz88lFaSZooIUIiQPAAARJhAADyYiCKjWgggRESIFJSIfJhLaJCYh5aPnFwfsJSPQ//EkHKBmapAFbwBKAPwnQUIIY4pirSL0CAGFZcAWQovwQQSFe4iQRSo3wdmHdhpLBBghYsIfkBQlIro3wZsJAQGCKTRR4kMAcSAooONVTWQikAKejeDGlCkEhRAIwTy3COQECc9ANOUG4ZmIQ1M1VUVQDiQAeOMEcMupdNogsiAnHxmdOVTQBAM7AUqwIPWlX1Uy6yIKAGHYuwWKYO76c4HChMd8IQUCACH5BAkKAH8ALA4AKQAkAA8AAAfTgH+Cg4SFgwmIiQmGjI2FCQgIHyKUlRIKCo6agxMJIyagoaIhCJuOCBElJiEGBiEmJRAGDx8mJIunjAoSoCQDEhIRJiAPwQAlICUJA8wDfwjMf86GCCYRIyUioqK8CSLKg9PS4oS8Btrb6QKfuNLh483Mwufp2yEBoO3TpY3CHw/1QpEIAAIUtGjPNCFQVaCABHSgQkgwMKCgiRHkTE2AAApEhAEAQgJwaBFWJlOFEDxQFVBgAZSMJgxIFTBWRpiEJiCAEKKSiBAQAuBEOaGo0U2BAAAh/j5BbmltYXRpb24gYnkgQ2FtaWxsYSBFcmlrc3Nvbg0Kd2Vic2l0ZTogd3d3Lm1pbGxhbi5uZXQBVVNTUENNVAA7" alt=""></p><p style="color: rgb(153, 51, 153); text-align: center;"><font style="color: rgb(0, 153, 0);" size="4"><strong><em>اعیاد مبارک شعبانیه بشما شیعیان و محبین خاندان رسالت مبارک</em></strong></font></p><p style="color: rgb(153, 51, 153); text-align: center;"><font style="color: rgb(0, 153, 0);" size="4"><strong><em>برای تعجیل در فرج مولا صلوات</em></strong></font></p><p style="color: rgb(153, 51, 153); text-align: center;"><img style="width: 485px; height: 363px;" src="http://www.img4up.com/up2/19567333284276500017.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><div style="text-align: center;"> <font style="color: rgb(153, 51, 153);" size="4"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; font-style: italic;">تو دلم یه دنیا حرفه گل نرجس<br><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; font-style: italic;"></span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; font-style: italic;"> چه جمعه هایی که به انتظار غروب کردیم<br><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; font-style: italic;"></span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; font-style: italic;"> وارث ذوالفقار چشمه اشک ما خشکید در حسرت دیدنت،<br><br>&nbsp;یابن الزهرا<br><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; font-style: italic;"></span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; font-style: italic;"> آقا جون دیگه طاقتمون طاق شده<br><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; font-style: italic;"></span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; font-style: italic;"> ای پناه شیعیان<br><br>&nbsp;العجل</span></font><br><div style="text-align: left;"><font class="text4" size="3"><font class="text4"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="rtl" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: rgb(204,51,204); FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'" lang="AR-SA"><font size="5">با</font> <font size="5">التماس دعا و صلوات بر محمد و آل محمد</font></span></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="5"><font size="4"><span dir="rtl" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: rgb(204,51,204); FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'" lang="AR-SA"></span></font></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img style="width: 42px; height: 42px;" src="http://maktab-al-maahdi.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font></font></font><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></font><br><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></font></div> <font style="color: rgb(153, 51, 153);" size="4"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; font-style: italic;"><br></span></font></div> text/html 2012-07-02T07:46:32+01:00 maktab-al-maahdi.mihanblog.com M.H & M.H دستورالعمل امام صادق(علیه السلام) جهت تطهیر روح http://maktab-al-maahdi.mihanblog.com/post/72 <div style="text-align: center;"><font class="text4"><font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA"><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA"><strong><em><font face="Tahoma"><font color="#ff0000">بسم ا... الرحمن الرحیم</font></font></em></strong></span></span></font></font></font></font></font></font></font></font><br><font class="text4"><font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA"><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA"><strong><em></em></strong></span></span></font></font></font></font></font></font></font></font></div><font class="text4"><font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA"><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA"><strong><em><font face="Tahoma"><font color="#ff0000"><br></font></font></em></strong></span></span></font></font></font></font></font></font></font></font><font style="color: rgb(153, 51, 153);" class="text4"><font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA"><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA"><strong><em><font face="Tahoma"><font size="4">دستورالعمل <span style="color: rgb(0, 153, 0);">امام صادق(علیه السلام)</span> جهت تطهیر روح</font></font></em></strong></span></span></font></font></font></font></font></font></font></font><br><br><br style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255);"><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255);">جایگاه نماز و آثار نورانی آن و تاثیر نماز در تطهیر روح&nbsp; فرد و تعالی جامعه به قلم آیت‌الله جوادی‌آملی:</span><br><br><div style="text-align: center;"><img src="http://www.img4up.com/up2/37000423604157568439.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0);"></span><br><div style="text-align: center;"><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 255); font-weight: bold;"><br></span></div> </div> text/html 2012-05-24T10:30:55+01:00 maktab-al-maahdi.mihanblog.com M.H & M.H لیله الرغائب{شب آرزوها} http://maktab-al-maahdi.mihanblog.com/post/71 <div style="text-align: center;"><font class="text4"><font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA"><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA"><strong><em><font face="Tahoma"><font color="#ff0000">بسم ا... الرحمن الرحیم<br><br></font></font></em></strong></span></span></font></font></font></font></font></font></font></font><div style="text-align: right;"><div style="text-align: right;"><font style="color: rgb(153, 51, 153);" class="text4"><font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA"><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA"><strong><em><font face="Tahoma"><font size="4">لیله الرغائب{شبی به بلندی آرزوها}</font></font></em></strong></span></span></font></font></font></font></font></font></font></font><br><div style="text-align: justify; color: rgb(51, 51, 255);"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;">درهای عرش دوباره باز می‌شوند و فرشتگان ندای <span style="color: rgb(255, 0, 0);">این الرجبیون</span> سرخواهند داد اینگونه است که سفره‌های برکت را می‌گسترانند و در کنار سجاده هر بنده‌ای حضور می‌یابند تا آرزوهای بلندش را به ملکوت برسانند.<br><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><font style="color: rgb(153, 51, 153);" class="text4"><font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA"><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA"><strong><em></em></strong></span></span></font></font></font></font></font></font></font></font><img style="width: 454px; height: 295px;" src="http://www.img4up.com/up2/46974457693617153566.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br></div><font style="color: rgb(153, 51, 153);" class="text4"><font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA"><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA"><strong><em><font face="Tahoma"><br></font></em></strong></span></span></font></font></font></font></font></font></font></font><font class="text4"><font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA"><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA"><strong><em></em></strong></span></span></font></font></font></font></font></font></font></font></div></div><font size="5"><span style="font-size: 12pt; font-weight: bold;" lang="AR-SA"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-style: italic;"></span></span></font><font style="font-weight: bold; font-style: italic; color: rgb(255, 0, 0);" size="1"><span style="font-size: 24pt;" lang="AR-SA"><font size="4"><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-style: italic;"></span></font></span></font><font style="color: rgb(153, 51, 153); font-style: italic;" size="4"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" lang="AR-SA"></span></font><font style="font-weight: bold; font-style: italic; color: rgb(255, 0, 0);" size="1"><span style="font-size: 24pt;" lang="AR-SA"><font size="4"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-style: italic;"></span></span></font></span></font>